Hacker

Batch code #3: Blue screen of death

2013-01-09 21:16

http://oi49.tinypic.com/f9p8x.jpg

Энэ batch код нь зураг дээрх шиг нээсэн хүний компьютерийг эвдэрсэн мэт харагдуулж алдаа заадаг юм. Гэхдээ компьютерт ямар нэг сөрөг нөлөө байхгүй тул өөр дээрээ туршиж үзэх боломжтой. Нээчихээд гаргахыг хүсвэл Alt+F4 дарахад хангалттай.

Хийх дараалал:

1) Notepad programm-аа нээ.

2) Доорх кодыг хуул.

 

@echo off
echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^</title^> > bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta
echo applicationname="BSOD"  >> bsod.hta
echo version="1.0" >> bsod.hta
echo maximizebutton="no" >> bsod.hta
echo minimizebutton="no" >> bsod.hta
echo sysmenu="no" >> bsod.hta
echo Caption="no" >> bsod.hta
echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta
echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta
echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>***       gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</font^> >> bsod.hta
echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta

 

3)  Одоо файлаа өөрийн хүссэн газраа, Error.bat гэж нэрлэж хадгална. Та эхний Error гэдэг үгийг сольж болох ба .bat гэснийг яагаад ч өөрчилж болохгүй шүү. Одоо энэ файлаараа хүмүүсийг сандаргахад бэлэн боллоо.

Ангилал : Batch кодууд | Нийтэлсэн : reader | Уншсан (551) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл